חקלאות      מטע ופרדס
אודות המטעים

כתבה ב"עלון הנוטע"

גלריה

מלון רמת רחל
גן אירועים מסיק
מרכז הספורט
חוות אייל
בית סבאבא
דירות להשכרה
למידה ברמה
חקלאות
פלמנקו תנועה ומחול

פורסם ב"אלון הנוטע שנה ס"ד, נובמבר 2010

רמת רחל מטע דבדבנים

 


 פורסם ב"עלון הנוטע", שנה ס"ג מס' 7 תמוז-אב תשס"ט יולי 2009

רמת רחל מטע דבדבנים

לכתבה המלאה מתוך האתר של ארגון מגדלי הפירות בישראל

 

Powered by Gafko & Kiwinet